ข้อมูลส่วนบุคคล
หน้าหลัก > ข้อมูลส่วนบุคคล
 1. ข้อมูลการใช้งานบริการ ประกอบด้วย
  • ข้อมูลใบแจ้งค่าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
   ระบบจะแสดงข้อมูลใบแจ้งค่าใช้บริการในรูปแบบไฟล์ pdf สามารถเลือกดูข้อมูลได้ทั้งหมด 6 เดือนย้อนหลังนับจากเดือนปัจจุบัน
  • ข้อมูลรายละเอียดการใช้งาน
   แสดงรายละเอียดการใช้งาน เช่น วันเวลา หมายเลขต้นทาง/ปลายทาง พื้นที่ปลายทาง ระยะเวลาที่ใช้ ฯลฯ รวมถึงการดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ Excel
  • บริการขอสำเนาใบแจ้งค่าใช้บริการย้อนหลัง
   กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ใบแจ้งค่าใช้บริการและข้อมูลการใช้งานย้อนหลัง สามารถขอย้อนหลังได้อีก 6 เดือน (นับย้อนหลังจากที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ไปอีก 6 เดือน) โดยระบบจะจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการตามที่ร้องขอให้แก่ท่านทางอีเมล
  • ข้อมูลบริการที่ใช้งานอยู่
   แสดงข้อมูลต่างๆ เช่น สถานะการใช้งาน บริการที่ใช้งาน ฯลฯ
 2. เปลี่ยนแปลงบริการต่างๆ ประกอบด้วย