บริการ e-Bill
หน้าหลัก > ข้อมูลส่วนบุคคล > บริการ e-Bill
บริการใบแจ้งค่าใช้บริการทางอีเมล์ (e-Bill)

      ใบแจ้งค่าบริการทางอีเมล์ หรือ e-Bill ให้คุณรู้ค่าบริการรายเดือนจากทีโอทีได้สะดวกรวดเร็ว เพียงใช้ e-Bill เพื่อรับใบแจ้งค่าบริการทางอีเมล์แทนการจัดส่งทางไปรษณีย์ สามารถสมัครรับ e-Bill ได้ง่ายๆ ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. สมัครออนไลน์ ที่ www.toteservice.com
 2. สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที ทุกแห่งทั่วประเทศ
 3. สมัครผ่าน TOT Contact Center โทร 1100

ข้อตกลงการใช้งานบริการใบแจ้งค่าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill)
คลิกอ่าน ข้อตกลงใบแจ้งค่าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill)
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ (e-Bill)
 1. ทำการเข้าสู่ระบบที่ REGISTER ด้านขวามือของหน้าจอ หรือ คลิกที่เมนู "หน้าแรก" ของเว็บไซต์
 2. ทำการเพิ่มหมายเลขบริการ โดยเข้าไปที่เมนู ข้อมูลสมาชิก -> เพิ่ม/ลบ หมายเลขลงทะเบียน
 3. เลือกเมนู เปลี่ยนแปลงบริการ -> บริการ e-Bill
 4. เลือกเบอร์โทรที่ท่านต้องการสมัครบริการ E-bill
  • กรณีที่เป็นเจ้าของหมายเลข กรอกเลขบัตรเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน
  • กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของหมายเลข ให้ทำการแนบเอกสาร(มอบอำนาจโดยเจ้าของหมายเลข) เพื่อเปิดสิทธิ์เข้าใช้งาน และรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่
***หมายเหตุ
 • ระบบจะจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ e-Bill ทางอีเมล์ให้ท่านในรอบบิลถัดไป
 • กรุณาเพิ่มอีเมล์ของ ทีโอที : e-billing@tot.co.th เป็นรายชื่อผู้ติดต่อของท่านด้วย เพื่อมิให้อีเมล์จาก ทีโอทีไม่ไปปรากฏอยู่ในเมล์ขยะ หรือ Junk Mail