นโยบายการรักษาข้อมูล
หน้าหลัก > เกี่ยวกับ > ข้อตกลง & นโยบาย > นโยบายการรักษาข้อมูล

นโยบายการรักษาข้อมูล

     บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจใช้บริการของ www.toteservice.com ทั้งนี้ บมจ.ทีโอที มีนโยบายการรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความปลอดภัยของข้อมูล
     เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเซิร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูล รวมทั้งป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต บมจ.ทีโอที ได้นำเทคโนโลยี SSL (Secure Socket Layer) ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการยอมรับสูงสุดระบบหนึ่งในขณะนี้ มาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง บมจ.ทีโอทีและผู้ใช้บริการ เมื่อมีการกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน หรือการใส่ชื่อผู้ใช้บริการ (User Id) และ รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าสู่บริการด่วนออนไลน์ (ประกอบด้วยบริการสอบถามยอดค่าใช้บริการ บริการชำระค่าใช้บริการ และแฟ้มข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ) ข้อมูลต่างๆ จะถูกส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการไปยังเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลของเว็บไซต์โดยผ่านกระบวนการเข้ารหัส (Encryption) ระบบจะทำการแปลงข้อมูลดังกล่าวกลับสู่สภาพเดิมก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของข้อมูลเรียกใช้ข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล สมาชิกควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด

การใช้ข้อมูล
     ผู้ใช้บริการจะได้รับแจ้งให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อผู้ใช้บริการ (User Id) และ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือข้อมูลอื่นๆ เท่าที่จำเป็นต่อการใช้บริการในเว็บไซต์นี้เท่านั้น อาทิเช่น การลงทะเบียน การ login เพื่อเข้าสู่ระบบบริการด่วนออนไลน์ และบริการอื่นๆ ที่จะมีในอนาคต ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลและนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ดังนี้

การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

*หากผู้ใช้บริการตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล ควรรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยเร็ว เพื่อจะได้ทำการแก้ไข

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
     นโยบายการรักษาข้อมูลของผู้ใช้ในเว็บไซต์นี้ ไม่ได้ครอบคลุมการใช้งานเว็บไซต์ใดๆ ที่เว็บไซต์นี้เชื่อมโยงไปถึง ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามระเบียบของเว็บไซต์นั้นๆ โดยเคร่งครัด เนื่องจาก บมจ.ทีโอที จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความผิดพลาดใดๆ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในเว็บไซต์อื่น

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
     บมจ.ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้ บมจ.ทีโอที จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทางอีเมล หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยทั่วถึง