เงื่อนไขการลงทะเบียน
หน้าหลัก > เกี่ยวกับ > ข้อตกลง & นโยบาย > เงื่อนไขการลงทะเบียน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียน

  1. กรุณากรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และเพื่อความสะดวกในการติดต่อ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บมจ.ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับผู้ใช้บริการ/อีเมล (User Id/Email) และ และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งท่านสามารถกำหนดได้ด้วยตนเอง เพื่อใช้ Sign In เข้าใช้บริการ ท่านควรเก็บรหัสดังกล่าวไว้เป็นความลับ บมจ.ทีโอที จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากกรณีที่บุคคลอื่นนำรหัสของท่านมาใช้ในเว็บไซต์นี้
หมายเหตุ

      บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อดำเนินธุรกิจทางด้าน Internet รายละเอียด ตามเอกสาร ใบทะเบียนพาณิชย์
      เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้เว็บไซต์ กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์ และ นโยบายการรักษาข้อมูลของ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลข้างต้น