TOT News
หน้าหลัก > โปรโมชั่น > ข่าวทั้งหมด > รายละเอียด

สมัครหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต/เดบิต อัตโนมัติ ::

1. ธนาคารซิตี้แบงก์
สมัครบริการ
หากมีปัญหาในการสมัครใช้บริการ ติดต่อ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง 1588
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สมัครบริการ
หากมีปัญหาในการสมัครใช้บริการ ติดต่อ SCB Call Center 02-777-7777
3. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด
สมัครบริการ
หากมีปัญหาในการสมัครใช้บริการ ติดต่อ KTC PHONE 02 123 5000